Biotek PMU eyeliner, før/etter

Se hvordan øyenfargen forsterkes når rammen rundt blir definert!