Biotek PMU eyeliner.
Øverst : svake linjer fra gammel eyeliner (gjort i annen salong for lenge siden)
Nederst : rett etter behandling