Bildet over viser gammel PMU (permanent makeup med maskin) som har blitt rødling pga dårlig pigment.

Under viser resultat av microblading, som dekker PMU.